Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Giới thiệu Nguyên tắc
Nguyên tắc
 
Là một trong những công ty dịch thuật tiến bộ nhất tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp kinh doanh đạo đức và phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp thân thiện với môi trường, công bằng, bình đẳng và minh bạch trong tuyển dụng.
 
Chính sách
 
Dưới đây là các chính sách công ty của chúng tôi, chỉ ra những phương pháp mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo chất lượng, cơ hội bình đẳng, an toàn ở nơi làm việc, bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp.
 
Chính sách trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
 
Chúng tôi nhận ra cần phải kết hợp các giá trị kinh doanh và các hoạt động để đáp ứng sự mong đợi của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và cộng đồng.
Cuối cùng, chúng tôi cố gắng vượt trên các yêu cầu pháp lý tối thiểu và tạo dựng văn hóa phát triển bền vững đối với toàn bộ công việc kinh doanh. Trách nhiệm xã hội và ‘phương pháp thực hành tốt’ có đạo đức sẽ củng cố tất cả các phương pháp kinh doanh.
 
Chính sách phát triển bền vững
 
Vntranslation cam kết thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn công ty. Chúng tôi mong muốn theo dõi và giảm thiểu nếu có thể các tác động đến môi trường của tất cả các hoạt động và giúp đỡ các đối tác, nhân viên và cộng tác viên thực hiện theo.
 
Chính sách môi trường
 
Tóm tắt chính sách
Vntranslation nghiêm chỉnh thực hiện phát triển bền vững xây dựng được chính sách môi trường cho nhân viên của mình trên toàn cầu làm theo. Các hướng dẫn này được công bố ở đây để tất cả nhân viên đều nhận thức được hành vi mong đợi và vì vậy các công ty khác có thể thấy cách này đơn giản như thế nào, để các công ty giúp làm giảm thiểu tác động đến các nguồn tài nguyên trên thế giới.
Chính sách
Chính sách của chúng tôi như sau:
 1. Chúng tôi sử dụng hiệu quả năng lượng.
 2. Chúng tôi luôn luôn xem xét những tác động xã hội môi trường rộng lớn hơn của mọi hành động.
 3. Chúng tôi giảm thiểu nhu cầu di chuyển người và hàng hóa.
 4. Chúng tôi nâng cao nhận thức môi trường cho cả nhân viên và các đối tác của Vntranslation
 5. Chúng tôi tránh lãng phí không cần thiết và khuyến khích việc bảo tồn, tái sử dụng và tái chế thích hợp.
 6. Chúng tôi xem xét cốt lõi hiệu quả môi trường với mục đích tổng thể của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hàng năm.
Trong thực tế, các biện pháp của chúng tôi được chia thành ba lĩnh vực chính:
Chính sách tái chế
Giấy
Mặc dù giấy vẫn còn cần thiết để sử dụng cho kinh doanh, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện chính sách theo đó chỉ in tài liệu quan trọng, tất cả giấy được tái sử dụng nếu có thể ở mặt sau và cuối cùng 100% giấy đã sử dụng được tái chế.
Nhân viên Vntranslation:
 • Chỉ in giấy khi cần phải gửi đến địa chỉ liên lạc kinh doanh hoặc nếu việc kiểm tra rộng trên màn hình máy tính gây rắc rối vì lý do sức khỏe và an toàn.
 • Sử dụng giấy được tái chế
 • Sử dụng giấy in hai mặt bất cứ khi nào có thể.
 • Tiết kiệm giấy đã in một mặt để tái sử dụng lần tiếp theo
 • Xé vụn tất cả các tài liệu mật để giấy tái chế gần nơi sử dụng.
Hộp mực in, điện thoại di động, máy tính và thiết bị ngoại vi
Trong một số trường hợp, thực tế hơn gửi hộp mực đã qua sử dụng, ví dụ, bơm mực, trả lại nhà sản xuất để đổ đầy mực lại.
 • Các biện pháp hiệu quả năng lượng tại nơi làm việc/nhà
 • Các biện pháp hiệu quả năng lượng tại nơi làm việc/nhà, Vntranslation cam kết sẽ đạt được hiệu quả cao hơn trong tổng tiêu thụ năng lượng và tiếp tục kiểm tra khả năng thu năng lượng từ "nguồn thiết bị xanh".
Đi lại và bưu chính
Đi lại
 • Nhiều nhân viên Vntranslation làm việc tại nhà. Như vậy, việc đi lại hàng ngày đến nơi làm việc đã giảm đi.
 • Vntranslation tiến hành phần lớn các hoạt động kinh doanh qua email trên điện thoại để giảm thiểu yêu cầu đi lại.
Dịch vụ bưu chính
 • Nhân viên Vntranslation sử dụng định dạng điện tử bất cứ khi nào có thể để cắt giảm việc sử dụng giấy.
 • Nếu có thể, sử dụng in hai mặt để giảm trọng lượng bản cứng.
 
Chính sách cơ hội công bằng
 
 • Vntranslation muốn là nhà sử dụng lao động cơ hội bình đẳng và có chính sách cho mục đích này.
 •  Chính sách này bao gồm tất cả các khía cạnh việc làm, từ quảng cáo vị trí tuyển dụng, tuyển dụng, đào tạo, điều kiện làm việc và lý do cho thôi việc.
 • Việc liên tục giám sát và phân tích thường xuyên hồ sơ, tạo cơ sở hành động thích hợp để loại bỏ phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp bất hợp pháp và thúc đẩy cơ hội bình đẳng.
 • Mục tiêu dài hạn của Vntranslation là thành phần lực lượng lao động phản ánh thành phần cộng đồng.
 
Chính sách tuyển dụng
 
Là công ty dịch thuật và địa phương hóa, Vntranslation sử dụng nhiều dịch vụ ở nước ngoài. Chúng tôi cam kết luôn luôn tuyển dụng những người tốt nhất để thực hiện công việc không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật.
Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn luôn tuyển dụng nhân viên hoàn toàn dựa vào khả năng sự phù hợp với vai trò của họ, chính sách của chúng tôi là luôn luôn trả lương bằng hoặc tốt hơn so với chỉ tiêu địa phương cho các ngành nghề được áp dụng, cho dù đó là dịch thuật, công nghệ phần mềm, tiếp thị hay quản lý dự án.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng chính sách tuyển dụng luôn luôn:
 • công bằng và nhất quán;
 • không phân biệt đối xử;
 • phù hợp với tất cả luật pháp địa phương, quy định và biện pháp thực hành tốt nhất.
Để đảm bảo đạt được các mục tiêu chính sách này, tất cả các cán bộ quản lý tham gia vào quá trình tuyển dụng và lựa chọn phải được đào tạo để hoàn thành vai trò của mình một cách hiệu quả và công bằng nhất có thể
 
Chính sách sức khỏe và an toàn
 
Vntranslation có nghĩa vụ tuân thủ qui định sức khỏe an toàn tại nơi làm việc, và có chính sách sức khỏe an toàn phù hợp cho mục đích này.
Chính sách này được xem xét hàng năm, và khẳng định cam kết của công ty đến mức khả thi:
 1. Cung cấp đủ nguồn lực để duy trì sức khỏe và an toàn.
 2. Thực hiện đánh giá rủi ro xem xét lại khi cần thiết.
 3. Cung cấp và duy trì hệ thống làm việc an toàn và không có rủi ro về sức khỏe.
 4. Sắp xếp sử dụng, xử lý, lưu trữ và vận chuyển các vật dụng và các chất được cung cấp để sử dụng tại nơi làm việc một cách an toàn và không có rủi ro về sức khỏe.
 5. Cung cấp cho nhân viên các thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát cần thiết để đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc của nhân viên và của người khác mà có thể bị ảnh hưởng bởi hành động của nhân viên.
 6. Tiến hành theo dõi sức khỏe, khi có yêu cầu.
 7. Đảm bảo rằng tất cả máy móc thiết bị được duy trì trong điều kiện an toàn.
 8. Cung cấp và sắp xếp các tiện nghi phúc lợi phù hợp tại nơi làm việc.
 9. Giữ nơi làm việc an toàn và đảm bảo rằng việc ra vào được an toàn và không có rủi ro.
 10. Giám sát hiệu quả an toàn để duy trì các tiêu chuẩn đã thống nhất.
 
Chính sách chất lượng hoạt động
 
Chính sách chất lượng hoạt động của Vntranslation xác định đặc trưng, tầm nhìn, mục tiêu và các giá trị của chúng tôi, và các quy tắc cơ bản về cách chúng tôi làm việc.
Tóm lại, điều này có nghĩa rằng chúng tôi:
 • phát triển và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng để làm khách hàng hài lòng hơn nữa
 • phát triển và liên tục cải tiến dịch vụ tuân thủ theo các yêu cầu cao nhất về an toàn hoạt động, chất lượng , độ tin cậy và trách nhiệm môi trường
 • loại bỏ bất kỳ kiểu phân biệt đối xử trái pháp luật nào, bao gồm: phân biệt chủng tộc, khuyết tật, phân biệt đối xử giới tính và quấy rối tình dục
 • thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên
 • thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa người dân của các nhóm chủng tộc khác nhau và có thái độ tích cực đối với người khuyết tật
 • cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng thiết bị / máy móc an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn và sự cố
 • bảo vệ nhân viên khỏi các thiệt hại về sức khỏe, xử lý chất thải theo cách thân thiện với môi trường và phù hợp với luật pháp
 • tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác ngoài tiêu chuẩn cần thiết để cải tiến liên tục và bền vững an toàn môi trường và hoạt động
 • đạt được các tính năng và đặc điểm dịch vụ như cam kết với khách hàng và cung cấp dịch vụ kịp thời và có chất lượng cao.
 
 

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog