Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Danh mục QA
08qa
 
Tài liệu nguồn
Ngôn ngữ nguồn là gì? (ví dụ tiếng Anh)
• Đ
ịa phương nguồn là gì? (ví dụ tiếng Anh Anh, tiếng Anh Mỹ)
• Ngôn ngữ có kiểm soát có được sử dụng hay không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các quy tắc.
• Lĩnh vực chủ đề và lĩnh vực phụ là gì nếu có (ví dụ như năng lượng, y tế, pháp luật)
• Loại tài liệu gì? (ví dụ bài báo, thư, hướng dẫn sử dụng, hợp đồng)
• Định dạng gì? (ví dụ như điện tử, bản cứng, MS Word, HTML, QuarkXPress)
• Sử dụng bộ ký tự và mã hóa gì?
• Có sử dụng đồ họa không? Nếu có, văn bản trong đó có thể trích ra được không?
 
Thông tin cơ sở
• Có tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ, hoặc tài liệu liên quan không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các tài liệu này.
• Có mẫu sản phẩm được tham chiếu trong tài liệu nguồn hoặc ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của sản phẩm đó không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các mục này.
• Có văn bản song song trong ngôn ngữ nguồn không? (ví dụ như tài liệu công ty) Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các văn bản này.
• Có văn bản song song trong ngôn ngữ đích không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các văn bản này.
 
Đối tượng mục tiêu
• Đối tượng mục tiêu là ai? (bao gồm những người thuộc lĩnh vực giáo dục và kinh tế xã hội)
• Địa phương mục tiêu là gì (ví dụ như tiếng Pháp dành cho người Bỉ, không chỉ dành cho người Pháp)
• Mục đích của bản dịch là gì? (ví dụ thông báo, thuyết phục, ràng buộc về mặt pháp lý)
• Bạn có cần dịch ngược lại không? (dịch ngược lại văn bản đã dịch sang ngôn ngữ nguồn)
• Tiền tệ, định dạng ngày và thời gian, đơn vị đo lường, và tên được giữ nguyên hay thay thế bằng các đơn vị tương đương với nền văn hóa?
 
Tài liệu đích
• Phương tiện giao văn bản ưa dùng của bạn là gì? (ví dụ bản cứng, điện tử)
• Văn bản đồ họa cần được xử lý như thế nào?
• Có cần dịch vụ chế bản điện tử hay các dịch vụ phụ trợ khác không?
 
Thủ tục
• Bạn có yêu cầu gì về địa điểm làm việc không?
• Mức độ tham gia trong suốt dự án là gì?
• Phương pháp thông tin liên lạc gì sẽ được sử dụng? (bao gồm cả các múi giờ và giờ làm việc)
• Có đánh giá của bên thứ ba không? Nếu có, là ai và khi nào?
• Có bất kỳ vấn đề thủ tục nào khác cần xem xét không?
• Có sử dụng công cụ dịch thuật đặc trưng nào không (ví dụ như dịch bằng máy, tra cứu bộ nhớ dịch, tra cứu thuật ngữ, kiểm tra tính nhất quán của thuật ngữ). Nếu có, nêu rõ với nhà cung cấp.
• Có đánh giá trong nước không? Nếu có, các thông số để lấy ý kiến đánh giá là gì?
• Có áp dụng phương pháp kiểm soát chất lượng chính thức không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các số liệu và phương pháp ứng dụng.
• Ý kiến nhận xét được được thực hiện như thế nào?
 
Thuật ngữ
• Có sử dụng bảng chú giải thuật ngữ không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp bảng chú giải này.
• Có sử dụng cơ sở dữ liệu thuật ngữ song ngữ và đa ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu bộ nhớ dịch không? Nếu có, cung cấp cho nhà cung cấp các cơ sở dữ liệu này.
• Bạn đã xây dựng quy trình phát triển thuật ngữ chưa? (xem xét cơ sở dữ liệu thuật ngữ tiêu chuẩn của ngành, cơ sở dữ liệu thuật ngữ tổ chức cụ thể, và cơ sở dữ liệu các thuật ngữ dự án cụ thể)
• Ưu tiên tương đối gì cho mỗi cơ sở dữ liệu thuật ngữ trong trường hợp mâu thuẫn thuật ngữ?
• Xử lý sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu thuật ngữ và cơ sở dữ liệu bộ nhớ dịch như thế nào?
 
Xác định thời gian
• Thời gian cho dự án là bao lâu?
• Thời hạn của dự án là khi nào?
• Có quy định gì về điều chỉnh thời gian hoặc thời hạn?
 
Sản phẩm bàn giao
• Sản phẩm bàn giao cuối cùng là gì? (liệt kê)
• Cơ sở dữ liệu bộ nhớ dịch có phải là một phần của sản phẩm bàn giao không? Nếu có, ai có quyền sở hữu các cơ sở dữ liệu này?
• Cơ sở dữ liệu bộ nhớ dịch có phải là một phần của sản phẩm bàn giao không? Nếu có, nêu rõ trong yêu cầu làm việc hay đơn đặt hàng.
• Bạn có cần bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào không? (ví dụ chế bản điện tử)
 
Các vấn đề pháp lý và đạo đức
• Có cần giấy chứng nhận không?
• Có bất kỳ vấn đề bản quyền hay bảo mật nào không?
• Có bất kỳ vấn đề trách nhiệm nào không?
• Có bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào không?
• Ai sở hữu các phần bản dịch? (ví dụ như văn bản nguồn, văn bản đích, cơ sở dữ liệu bộ nhớ dịch)
 
David Pham
QA team
 

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog